(1)
Ferro, R. Editorial. Rev Med Cient 2010, 20, 1.